Onze uitgangspunten

In ons werk hanteren we een aantal uitgangspunten.

  • Niet alle vraagstukken waar je mee worstelt zijn te herleiden tot je hoogbegaafdheid. Ze kunnen ook gewoon het gevolg zijn van je persoonlijkheid of de levensfase waarin je verkeert.
  • Hoogbegaafdheid is geen excuus voor gedrag dat anderen als ongepast ervaren.
  • Hoogbegaafdheid is iets wat je bént. En niet wat je dóét.
  • Mensen die hoogbegaafd zijn, zijn intellectueel vaardig, buitengewoon nieuwsgierig, hebben een sterke behoefte aan autonomie, zijn grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses en combineren emotionele onzekerheid en intellectuele zelfverzekerdheid. Ze zijn niet beter dan anderen, wel anders.

We werken als coaches o.a. vanuit de positieve psychologie. Van negatief ‘anders’ naar positief ‘anders’. Verder gebruiken we onder meer het ‘zijnsmodel’ van Tessa Kieboom en het ‘Delphimodel’ van Kooijman-van Tiel.